Førstehjælp


IWAL er medlem af FSFI, Foreningen af selvstændige førstehjælps-instruktører og godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, Beredskabsstyrelsen og GWO til undervisning i Brandbekæmpelse, Førstehjælp og genoplivning med hjertestarter.

IWAL fører en lang række forskellige typer af førstehjælpskurser, der alle er opdelt i moduler, så det er muligt at kombinere flere kurser til en samlet førstehjælps uddannelse.

IWAL fører førstehjælpskurser i overensstemmelse med det indhold, som Dansk Førstehjælpsråd og GWO foreskriver og tilbyder desuden en række mere situationsspecifikke førstehjælpskurser.

Hos IWAL kan du derfor få et kompetencegivende førstehjælpskursus, der samtidigt er skræddersyet til netop din virksomhed.

Dansk Førstehjælpsråds guidelines pr 15/10 2015 er delt op i:

 • Basisuddannelser
 • Tilvalgsuddannelser
 • Funktionsuddannelser
 • Opdateringsuddannelser

Du kan læse mere om de enkelte uddannelser og tider herunder:

 • Basisuddannelser:
 • Førstehjælp ved hjertestop – 240 min.
 • Førstehjælp ved ulykke – 120 min + minimum en tilvalgsuddannelse.
 • Tilvalgsuddannelser:
 • Førstehjælp ved blødninger – 90 min
 • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger – 30 min
 • Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperatur påvirkninger – 60 min.
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet – inkl. hovedskader – 90 min.
 • Førstehjælp ved småskader – 90 min.
 • Førstehjælp ved sygdomme – 90 min
 • Førstehjælp og forebyggelse til børn – 150 min.
 • Færdselsrelateret førstehjælp bil/Mc og traktor – 240 min.
 • Færdselsrelateret førstehjælp for knallertførere – 240 min.

OBS Tilvalgsuddannelser kan afvikles i sammenhæng med andre uddannelser, eller som en selvstændig uddannelse.

 • Funktionsuddannelser:
 • Færdselsrelateret førstehjælp bil/Mc og traktor – 480 min
 • Færdselsrelateret førstehjælp for knallertførere – 480 min
 • Førstehjælp for voksne med ansvar for børn – 420 min
 • Medborgerførstehjælp – 420 min. (Svarende til tidligere niveau “minimum“)
 • Førstehjælpere med særligt ansvar – 720 min. (Svarende til tidligere niveau “mellem“)
 • Opdateringsuddannelser:
 • Førstehjælp ved hjertestop.
 • Livreddende førstehjælp.

Instruktørerne er GODKENDT og medlem af 


Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf: +45 5467 6078

Mail:info@iwal.dk