Arbejde på Havnen


Deltageren får kendskab til fagterminologi og arbejdsprocesser som er forudsætningen for at varetage arbejdsopgaver på havne i en korrekt, effektiv og sikker arbejdsproces.

Målsætninger:

  • Kendskab til struktur, arbejdsredskaber, arbejdsgange og – processer, samt fagbegreber i en havn.
  • Kendskab til fagsprog og brug af havnerelateret tegnesprog og symboler..
  • Deltageren kan på forsvarlig og sikker måde varetage arbejdet i en havn, og har en grundig viden om førstehjælp, herunder bjærgning og førstehjælp ved person i vand.
  • Opnået grundig viden om personlig sikkerhedsudstyr, samt sikker personoverførsel mellem land og fartøj.
  • Udførelse af korrekt brandbekæmpelse, identificering af tegn på brand samt udvise brandforebyggende adfærd.
  • Opnået grundig viden om sikkert arbejdsmiljø. Korrekte arbejdsstillinger, forebyggelse af skade samt rapportering af evt. skader.
  • Kendskab til farsymboler samt mærkning og kan agere i overensstemmelse med disse.

Ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tlf: +45 5467 6078

Mail: info@iwal.dk