GWO – Basic Technical Training (BTT)


BTT giver deltagerne de grundlæggende tekniske og sikkerhedsmæssige færdigheder i brugen af Mekanik, El og Hydraulik, som er forudsætningen for at udføre arbejde på vindmøller, Onshore og Offshore.​

  • 1,5 dag Mekanik 14 timer
  • 1,5 dag El 10 timer
  • 1 dag Hydraulik 9 timer

Disse moduler kan tages enkeltvis eller som en samlet pakke.
Der udstedes særskilt BTT certifikat for hvert enkelt bestået modul.

Mekanik:

  • Nødvendig sikkerhed og værnemidler, samt det rigtige værktøj
  • De vigtigste komponenter: Fundament, tårn, nacelle, rotor, vinger, platforme, stiger og lift
  • Smøresystemer
  • Bolte og gevind. Vedligehold af boltsamlinger
  • Skiftenøgler, momentnøgler, skruetrækkere, søgeblade og skydelære
  • Grundlæggende funktioner for laserværktøj
  • Brug af hydrauliske momentnøgler

Hydraulik:

  • Grundlæggende viden om hydrauliske systemer, komponenter og symboler
  • Risiko og fare ved arbejde med hydraulik
  • Nødvendig sikkerhed og brugen af personlige værnemidler
  • Ventilers funktion og sensor typer i det hydrauliske system
  • Identificering af rør, slanger og tilslutninger.

Elektriske systemer:

  • Elektriske systemer, symboler og el diagrammer
  • Måleteknik, spænding, modstand og test
  • Risici og fare i en vindmølle
  • Personlig sikkerhed og værktøj
  • Sikkerhed i form af Log Out/Tag Out
  • Identificering af rør, slanger og tilslutninger
  • Funktioner af modstande, afbrydere, relæer, kontaktorer, dioder, ensrettere, kondensatorer, transformator, generatorer, elektriske beskyttelse, batteri og kontrolsystemer
  • Anvendelse af sensorer, position og funktion

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf: +45 5467 6078

Mail: info@iwal.dk