EU støtte

IWAL Safety Center vil udvikle og fastholde certificeret sikkerhedstræning til det stigende antal vindmøller/energianlæg lokalt, nationalt og globalt. Kravene og behovet for træning herunder uddannelse er stærkt stigende. Danmark er førende på området og gennem GWO (Global Wind Organisation) stiller kravene til nye avancerede træningsmoduler. IWAL vil med projektet ”Safety Training til Grøn Energi” kunne gennemføre de nye trænings moduler til morgendagens energianlæg, som derved sikre flere i arbejde lokal og regionalt. ”Safety Training til Grøn Energi” træning/uddannelse er helt i tråd med Lollands og Danmark grønne energi sammenmed omstilling til bæredygtighed og et bedre miljøet.

Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

IWAL har fået EU-støtte til projektet ”Safety Training til Grøn energi” Med Avanceret træningsplatform, til træning i at arbejde sikkert i højden. Vindmøller, Gittermaster, solceller på bygning, tage og stilladser. Træningsplatformen er udviklet af IWAL til at træne i særligt avanceret redningsoperationer af skadet personer i en Vindmølle, dette er en nødvendighed for at arbejde sikkert i vindmøller on/off shore.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_da

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en