GWO – Fire Awareness


Målsætninger:

  • Kursisten får kendskab til faren ved brandspredning i en vindmølle.
  • Kursisten får kendskab til, hvad der forårsager brande i vindmøller og de farer der derved opstår.
  • Kursisten vil kunne betjene div. håndsluknings udstyr.
  • Kursisten får kendskab til beredskabsplaner i et vindmølle miljø.
  • Kursisten vil være i stand til at evakuerer fra en mølle, i tilfælde af brand.

 

Varighed: 4 timer

 


Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf: +45 5467 6078

Mail: info@iwal.dk