GWO – First Aid


Målsætninger:

  • Kursisten får kendskab til de grundlæggende førstehjælps principper ifølge ERC og AHA`s retningslinjer/ den amerikanske hjerteforening (AHA) og det europæiske genoplivelsesråd (ERC).
  • Kursisten er i stand til at identificere symptomer og tegn på skader og sygdomme.
  • Kursisten får en forståelse for, hvor vigtigt det er at kunne yde den nødvendige førstehjælp, i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst, når man befinder sig i en vindmølle.
  • Kursisten er i stand til at vurder syge eller tilskadekomne personer, ved at benytte A-B-C principperne.
  • Kursisten lærer korrekt brug af forskelligt førstehjælps-udstyr.
  • Kursisten vil være i stand til at redde liv ved hjælp af en AED/hjertestarter.
  • Kursisten er i stand til at benytte den viden der er givet fra instruktøren, til at yde korrekt førstehjælp i opstillet førstehjælps scenarier.

Ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tlf: +45 5467 6078

Mail: info@iwal.dk