Førstehjælp


IWAL er medlem af FSFI, Foreningen af selvstændige førstehjælps-instruktører og godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, Beredskabsstyrelsen og GWO til undervisning i Brandbekæmpelse, Førstehjælp og genoplivning med hjertestarter.

IWAL fører en lang række forskellige typer af førstehjælpskurser, der alle er opdelt i moduler, så det er muligt at kombinere flere kurser til en samlet førstehjælps uddannelse.

IWAL fører førstehjælpskurser i overensstemmelse med det indhold, som Dansk Førstehjælpsråd og GWO foreskriver og tilbyder desuden en række mere situationsspecifikke førstehjælpskurser.

Hos IWAL kan du derfor få et kompetencegivende førstehjælpskursus, der samtidigt er skræddersyet til netop din virksomhed.

Dansk Førstehjælpsråds guidelines pr 15/10 2015 er delt op i:


Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf: +45 5467 6078

Mail:info@iwal.dk