GWO Advanced RESCUE TRAINING

Advanced Rescue Training skal gøre kursisterne i stand til at udføre redningsoperationer af skadede personer i en vindmølle, ved hjælp af standard industri redningsudstyr, redningsmetoder og teknikker som overgår dem der bruges i Working At Heights kurset.

Træningen foregår enten hos IWAL I et GWO Certificeret  Setup eller On site i virkelige omgivelser

Kursistforudsætninger til ART

Alle kursister som deltager i Avanceret Redningskursus skal være i god fysisk og psykisk form samt være i stand til at deltage fuldt ud.

Gyldige Certifikater i følgende GWO Moduler er ligeledes en forudsætning for deltagelse:

  • GWO Working at Heights
  • GWO First Aid
  • GWO Manual Handling

Varighed 24 timer

Gyldighed 2 år