Manuel Håndtering


Målsætninger:

  • Kursisten har forståelse for vigtigheden af at udføre arbejdsopgaver på en sikker og forsvarlig måde i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav i deres geografiske placering.
  • Kursisten kan identificere aspekter af deres arbejdsopgaver, der kan øge en arbejdstagers risiko for at udvikle muskel- / skelet skader.
  • Kursisten har forståelse af sikker praksis for manuel håndtering, herunder korrekt håndtering af udstyr.
  • Kursisten kan identificere tegn og symptomer på skader i forbindelse med dårlige manuel håndterings teknikker og har viden om rapportering metoder.
  • Kursisten kan demonstrere en problemløsende tilgang til manuel håndtering i et vindmøllemiljø.
  • Kursisten kan demonstrere korrekt manuel håndtering.

 

Varighed: 4 Timer


Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information er du velkommen til at kontakte os

Tlf: +45 5467 6078

Mail: Info@iwal.dk