Varmt Arbejde


Hvert år opstår der brande ved tagdækning, svejsning, skæring, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andre former for varmt arbejde. Disse brande burde ikke forekomme, for med omtanke og den rette viden er det muligt at gøre varmt arbejde til brandsikkert arbejde. På dette kursus lærer kursisterne at planlægge og udføre varmt arbejde forsvarligt.

 

Målsætninger:

  • Kursisten kan vurdere de sikkerhedsforanstaltninger der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som afgiver gnister eller varme, der kan foranledige brand på arbejdsstedet.
  • Kursisten kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj, som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.
  • Kursisten kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes.
  • Kursisten kan foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt følge de brandtekniske regler som gælder.
  • Kursisten kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.

 Instruktøren er GODKENDT af 

 

Varighed: 6 Timer


Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information er du velkommen til at kontakte os

Tlf: +45 5467 6078

Mail: Info@iwal.dk