GWO – Working at Heights


Målsætninger:

  • Kursisten kan demonstrere kendskab til farer og risici forbundet med arbejde i højden, specifikt for vindmøllemiljøet.
  • Kursisten har forståelse for gældende national lovgivning vedrørende arbejde i højden.
  • Kursisten kan demonstrere korrekt identifikation af værnemidler, herunder identifikation af europæiske / globale standard markeringer.
  • Kursisten kan demonstrere viden og færdigheder til korrekt inspicering og servicering af relevante værnemidler.
  • Kursisten kan demonstrere korrekt brug af de relevante værnemidler. Dette omfatter korrekt identifikation af ankerpunkter og korrekt adfærd.
  • Kursisten kan demonstrere korrekt brug af evakueringsudstyr.
  • Kursisten kan vise, hvordan man agere i redningssituationer i et vindmøllemiljø og bruge redningsudstyr effektivt.

Varighed: 16 Timer

 


Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf: +45 5467 6078

Mail:info@iwal.dk